SMART metoden

SMART er en metode til at udvikle løsninger, der giver kunderne både større værdi til lavere priser – og større indtjening til producenten.


Den smarte metode handler om

Kvalitet, der betyder noget
Ud fra en dyb forståelse af kundernes situation kan virksomheden tilbyde produkter og løsninger, som opfylder kunderns behov og krav med større præcision.
Kunderne oplever ingen nævneværdig forringelse i kvalitet og nytte  - men funktioner, der reelt ikke tilfører nogen værdi for slutbrugeren reduceres eller fjernes.

Smart innovation re-designer, forenkler og forbedrer en virksomheds eksisterende produkter baseret på en bedre forståelse af kundernes behov.

Fokus på prisen
Sammenlignet med konventionelle, eksisterende produkter, vil prisen på et smart produkt være sammenlignelig eller lavere, samtidig med, at det for kunderne er en fuldt tilstrækkelig eller endda bedre løsning. Ideelt skaber en smart løsning større værdi for brugeren på nye måder, som ikke øger omkostningerne. Et SMART produkt er en bedre investering for kunden.

Forbedrede marginer
Smarte løsninger gør producenten istand til at øge avancen - selvom omkostningerne for kunderne sænkes.

Optimering af hele forsyningskæden
Smarte løsninger indebærer en systematisk gennemgang af alle stadier af forsyningskæden, herunder emballage, distribution og opbevaring, drift og vedligeholdelse, service-og forretningsmodeller. Den smarte udviklingsproces involverer deltagere fra alle virksomhedens afdelinger i et samarbejde på tværs.

Løsninger snarere end komponenter
Smart innovation henvender sig til business-to-business-virksomheder, så metoden vil typisk blive brugt til at udvikle delsystemer og komponenter i større løsninger. Selv om en smart løsning indgår som en del af en anden virksomheds slutprodukt, er den smarte løsning typisk en del, der er i nært samspil med slutbrugerne, og dermed kan et smartere design gøre en afgørende forskel.

Omkostningseffektiv udvikling
Metoden til at udvikle smarte produkter skal være overkommelig og effektiv for at en mellemstor virksomhed kan gennemføre en udviklingsproces. Gevinsten, i form af besparelser og øget salg, skal være markant større end udgiften til at gennemføre udviklingsprocessen.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg