Prispres i markedet

Priserne er pressede


En række internationale tendenser fører i disse år til ændrede efterspørgselsmønstre , nye segmenter og forskydninger mellem etablerede kundegrupper og geografiske markeder. I emerging markets vokser en ny stor middelklasse frem – hvorimod de modne markeder er præget af krise, en økonomisk hårdt presset middelklasse, og en offentlig sektor under justering.

Denne udvikling åbner store muligheder for nye virksomheder og for de etablerede virksomheder, der er i stand til at tilpasse deres strategi og ydelser til disse ændrede forhold.

Flere større virksomheder, som GE og Siemens, har lanceret initiativer, der udvikler nye produkter med højere værdi og lavere pris for udvalgte kundegrupper. De imødegår ikke prispres blot ved ”defeaturing” af produkter. Danske mellemstore virksomheder kan drage nytte af denne tilgang.

Der er indikationer på at særligt mellemstore virksomheder , der er afhængige af de nære eksportmarkeder, har problemer med at omstille sig til de ændrede forhold. Udfordringen har 2 elementer:

1. Tilpasning af nuværende premium produkter til ændrede behov og større krav om bedre forhold mellem værdi og pris (defensiv)
2. Udnytte at lavere prispunkter ofte kan åbne op for nye markedssegmenter (offensiv)
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg