Case: Siemens Smart

Siemens Smart produkter - en ny kategori


Siemens R&D i Bangalore udviklede i 2010 et røntgenapparat beregnet til det indiske marked. Apparatet var både billigt, og nøje tilpassset behovene på indiske hospitaler.

Principperne bag udviklingen går nu igen i en ny kategori af produkter, som Siemens udvikler specielt til emerging markets.

Princippet kaldes SMART, hvilket står for “simple, maintenance-friendly, affordable, reliable, and timely to market”.
Ialt er 160 produkter af SMART-typen kommet på markedet eller er under udvikling, hovedsagelig i B2B. De spænder fra turbiner til vandrensning, transportbælter, jernbane-signaler og medicinsk udstyr.

I Indien omsatte SMART produkter i 2011 for over 7 mia. euro.

Et eksempel er et apparat til overvågning af hjertelyd hos fostre. Normalt anvendes ultralyds-teknologi, men i SMART versionen anvendes mikrofoner i kombination med avanceret software, der gør det muligt at skelne mellem moderens og fosteret hjertelyd.
Ud over en langt lavere pris er apparatet lettere og mere mobilt, og enklere at betjene.

Apparatet tilbyder en fuldt tilstrækkelig funktionalitet, foruden at kunne anvendes bredere og af flere typer personale. Eksportmulighederne - også til de udviklede markeder - er oplagte.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg