Case: Arlas design-to-value

Processen reviderer hele sortimentet


Arla foods arbejder systematisk med at gennemgå virksomhedens produktkategorier og analysere, hvor der kan være mulighed for at gennemføre ændringer, der fx sænker omkostningerne uden at kunderne oplever nævneværdige ulemper. Derudover er processen også med til at identificere nye produktmuligheder samt løsninger, der er med til at opfylde Arla’s Closer to Nature målsætning. Formålet er at forbedre konkurrenceevnen og dermed gøre Arla’s produkter mere attraktive.

Ofte tager man fat på små detaljer, som ikke desto mindre kan føre til store besparelser, fordi produkterne sælges i så stort antal. Eksemplerne omfatter bla. standardisering af emballager og ingredienser, hvor man specifikt har arbejdet med at reducere antallet af forskellige hvidløgs varianter fra 14 til markant færre.

Et andet eksempel fra processen er salget af dekorerede flødeoste, der rummer en blanding af nødder og ananas. Arla købte nøddeblandingen fra en underleverandør, men Arlas analyse viste, at man med fordel selv kunne købe ingredienserne enkeltvis og selv fremstillede blandingen.

Projektet stopper imidlertidigt ikke her, da det er alle produktets dele, der ses på. Således arbejdes der ikke kun med emballage og ingredienser men også med produkternes recepter (råvarer), produktionssted, kompleksitetsreduktion mv.

Alle afdelinger involveres
Processen tll at identificere besparelser kaldes ”Design to Value”, og Arla havde i den første fase af processen konsulentfirmaet McKinsey til at hjælpe med organisere processen. McKinsey har over en årrække udviklet Design to Value metoden, og man har etableret en række laboratorier verden over, der specifikt arbejder med at gen-tænke produkter for at fjerne overflødige omkostninger.

Arla organiserer i dag processen i ”bølger”, hvor en given vare-kategori - gul ost, yoghurt, skimmelost mf. – gennemgås igennem 4-5 måneder. Der samles typisk en arbejdsgruppe på omkring 10 personer med kompetencer indenfor alle aspekter af varens udvikling, produktion, emballage, markedsføring og distribution, og sammen brainstormer holdet sig frem til ideer til ændringer, som derefter testes og indarbejdes i den videre produktudviking. Arla har i dag to proceskonsulenter ansat specifikt til at gennemføre denne type forløb.

Der bruges således en hel del ressourcer på processen, men alt erfaring viser, at indsatsen sagtens lønner sig, netop fordi selv mindre ændringer bliver til store besparelser, når man sælger i så stort volumen som Arla.

Der er imidlertid også mere indirekte positive effekter, fordi processen inddrager medarbejdere fra så mange faser af produktionen, og dermed forbedres de tværgående netværk og samarbejder i organisationen.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg