Baggrunden for projektet

Fornyet konkurrencevene i det største eksportmarkeder


De europæiske nærmarkeder udgør et vigtigt fundament for mange danske virksomheder. I 2011 gik 64,1% af Danmarks samlede eksport til EU. En række mellemstore virksomheder har en meget stor del af deres omsætning på de europæiske nærmarkeder og har ikke som de større virksomheder fået opbygget en solid forretning på vækstmarkederne udenfor Europa.

Problem: De europæiske nærmarkeder er ramt af stagnation med en forventet BNP vækst i Tyskland på 0,6% i 2013 og 0,9% i 2014. På B-T-B markederne mærkes et stigende pres på at levere høj nytte til en lavere pris. Danske virksomheder peger på vanskeligheden ved at slippe den gængse innovationsmetode, der har fokus på at frembringe bedre (og dyrere) produkter. Derfor mangler virksomhederne produkter i porteføljen, der kan fastholde markedsandelen.

Løsning: SMART produkter står for højere værdi og lavere pris. Disse udvikles gennem værktøjer fra bl.a. den Indiske Jugaad innovation, der ved at opstille begrænsninger inspirerer virksomhederne til at tænke anderledes. Baseret på en grundlæggende kundeforståelse udvikles produkter ud fra ”design-to-customer-value” herunder ved eliminering af elementer, kunder ikke tillægger værdi og opgradering af elementer der har stor værdi.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg